top of page
Grondwerken

Nivelleringswerken

Een grond nivelleren kan nodig zijn wanneer je bouwgrond geschikt gemaakt moet worden om te bouwen. Er zijn een aantal redenen waarom een bouwgrond genivelleerd dient te worden. We zetten de belangrijkste redenen op een rijtje: 

  • Wanneer er belangrijke hoogteverschillen voorkomen op het terrein, dienen deze gelijk getrokken te worden. 

  • Indien de bouwzone niet toegankelijke genoeg is voor vaklui en bouwmachines, dient de grond genivelleerd te worden. 

  • Een hellend perceel kan middels grond- en nivelleringswerken vlakker gemaakt worden, om zo het ontwerp van de architect te verwezenlijken. 

  • Indien de bouwheer een plat terrein wenst

Wat is nivelleren juist? 

Het gaat hier om het egaliseren van een terrein, vaak om dit bouw klaar te maken. 

Genivelleerd is niet 100% waterpas 

Je kan je terrein dan wel laten nivelleren, dat is geen garantie op een grond die 100% waterpas ligt. De grond ligt ongetwijfeld gelijker (horizontaal), wat ook de doelstellingen van nivelleren is. 

Grondwerken Vrins werkt met hoogtechnologisch materiaal om de grond te nivelleren. Daarom gebruikt Grondwerken Vrins laser- en GPS-gestuurde gravers en bulldozers. Deze staan garant voor een nauwkeurige egalisatie. 

bottom of page